Natuur op Schiermonnikoog

De natuur van Schiermonnikoog is het meest ongerept van alle Waddeneilanden. Het is een eiland van rust, ruimte en ongerepte landschappen. Bijna heel Schiermonnikoog bestaat uit natuur. Het hele flora & faunagebied is meer dan 5000 hectare groot. Vanwege de bijzondere natuur is bijna heel het eiland sinds 1989 een Nationaal Park. Ook heeft Schiermonnikoog relatief gezien het grootste duingebied van alle Waddeneilanden.

Natuur op Schiermonnikoog nationaal park duinen strand zeehonden vogels

Nationaal Park Schiermonnikoog

Schiermonnikoog is sinds 1989 een Nationaal Park. Het eiland hoort daardoor bij het selecte gezelschap van 20 Nationale Parken in Nederland die samen een beeld geven van de verscheidenheid aan natuurlijke landschappen. Het eiland is een paradijs voor vogelaars en rustzoekers. In het Westen ligt een goed netwerk van wandelpaden en fietsroutes. In het Oosten vind je meer onverharde paden waar je meer meekrijgt van de ongetemde natuur, weidsheid en rust. 


Vogels op Schiermonnikoog

In het voor- en najaar komen veel trekvogels naar het eiland. Om op te laden van een lange reis of om te broeden. In het voorjaar broeden er grote kolonies meeuwen en lepelaars op de kwelders. Vanaf de bank van Banck op de dijk is het uitzicht op het wad echt prachtig. Bij laag water zie de vogels rustig hun voedsel bij elkaar scharrelen. Natuurmonumenten organiseert regelmatig (broedvogel)excursies in het Nationaal Park. Ga eens met de boswachter op stap, het is zeker de moeite waard!


Duinen op Schiermonnikoog

De duinen op Schiermonnikoog lijken veel op die van de andere waddeneilanden. Er is één verschil. In de duinen op Schiermonnikoog zit meer kalk in de grond dan op andere eilanden. Dit zorgt voor andere planten. Duindoorn en meidoorn houden van kalk en zijn dan ook veel te zien op Schiermonnikoog.

Het gebied Duinen Schiermonnikoog wordt landschappelijk gekenmerkt door een uitgestrekt duingebied dat zich over een groot deel van de westelijke helft van het eiland uitstrekt. Het duingebied heeft een grote diversiteit en goed ontwikkelde kalkrijke duinvalleien. De duinen op Schiermonnikoog zijn onder te verdelen in de duinen rond de Westerplas, de duinen ten noorden van dorp en polder, de oude duinen, de Kooiduinen, de Kobbeduinen, de stuifdijk en het Willemsduin. De duinvalleien, die op Schiermonnikoog gloppen worden genoemd, verdienen speciale aandacht.


Zeehonden op Schiermonnikoog

Zeehonden zijn natuurlijk het symbool van het Waddengebied. Wil je zeehonden spotten op Schiermonnikoog? Ga dan naar het strand bij de Badweg. Vanaf het dorp is dit maar ongeveer tien minuten fietsen. Je hebt bij dit strand uitzicht op een paar zandplaten waar vaak zeehonden te zien zijn. De zandplaten liggen op ongeveer één kilometer uit de kust. Neem dus wel je verrekijker mee. Of ga op een robbentocht!


Westerstrand

Het strand van Schiermonnikoog is misschien wel het mooiste van heel Europa. Het Westerstrand is een strand in het westen van Schiermonnikoog. De oppervlakte van het strand hangt af van de getijden. In het zuidwesten is een brede zandplaat, het Rif, die ontstond door de afsluiting van de Lauwerszee. Achter het Westerstrand liggen de Westerduinen. Vóór 1720 lag een dorpje, Westerburen, op de plaats waar nu het Westerstrand ligt. Op een kaart uit de 17e eeuw zijn een kerk, een molen en veertien huizen te zien. Vanaf 1650 kwam de zee steeds dichterbij en werden de huizen weggeslagen, tot het hele dorp door de zee opgeslokt was.